Rol van SFO

Rol van de SFO

Om ervoor te zorgen dat de belangen van onze huurders gewaarborgd blijven, kijkt de SFO niet alleen uit naar jou in jouw gebouw, maar zijn er ook andere taken.


We bemiddelen wanneer je problemen hebt in je woning

Als je een klacht hebt over je gebouw moet je contact opnemen met de beheerder, maar als je een probleem hebt met je beheerder, naar wie moet je dan gaan? De leden van de SFO zijn er voor je om je te helpen als je problemen ondervindt met Idealis. Wij proberen deze problemen op te lossen wanneer je hier zelf niet uit komt. Dit houdt ook in dat je contact met ons op kan nemen bij problemen met een huisgenoot of afdelingsvertegenwoordiger die zijn/haar taken niet naleeft.


Wij maken communicatie makkelijker

Wij helpen ervoor te zorgen dat jij weet wat er gaande is binnen Idealis. Dit doen we niet alleen door jou op de hoogte te houden over onze vergaderingen (bijvoorbeeld over aankomend onderhoud), maar ook door aanvullende informatie te verstrekken waar nodig. Bijvoorbeeld als Idealis een deel van je contract wil veranderen, dan moet je gebouw hier eerst over stemmen. Wij zorgen er in dat geval voor dat iedereen met de nodige informatie een beslissing kan maken. Niet alleen door zelf informatie te verspreiden, maar ook door ervoor te zorgen dat Idealis jullie zelf op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen.
 

Wij maken deel uit van Idealis’ beleidsvorming

Onze relatie met Idealis is goed en vriendelijk; wij zijn een van de groepen waar ze mee praten wanneer er beslissingen gemaakt moeten worden. Dit zijn beslissingen over nieuwe gebouwen, servicekosten onderdelen of andere beleidsonderwerpen. Wij vertegenwoordigen de mening van de bewoners binnen de beleidsvorming. Wij nemen bijvoorbeeld jullie klachten over onderhoud tijdens tentamenweken in acht en zorgen ervoor dat hier in het gevolg op de juiste manier rekening mee gehouden wordt.