Rol van SFO

De SFO heeft verschillende taken, die er allemaal op zijn gericht om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen.

De SFO houdt zich onder andere bezig met de volgende zaken:

Huurprijsbeleid
De SFO overlegt regelmatig met Idealis over het huurprijsbeleid. De kale huurprijs wordt met behulp van door de woningbond vastgestelde criteria vastgesteld. Er is een landelijk maximum dat per jaar met de inflatie kan stijgen. De SFO heeft met Idealis de afspraak dat de kale huurprijs voor de meeste complexen op maximaal 80% mag liggen van de landelijke norm. De SFO probeert dit dan ook op dit bedrag vast te houden.

Internationalisering
Een groot deel van de huurders van Idealis bestaat uit buitenlandse studenten en daarom is het ook belangrijk dat de SFO ook deze huurders vertegenwoordigt. De SFO vindt het daarom ook belangrijk dat er internationale vertegenwoordigers plaats nemen in de SFO.

Strategisch voorraadbeheer en nieuwbouwplannen
De SFO geeft advies aan Idealis over nieuwbouwplannen en hoe deze passen in de toekomst. Het blijkt belangrijk te zijn voor huurders om een gevarieerd aanbod in kamers en prijzen te hebben. Idealis zal er in de toekomst naar trachten het voorraadbeheer meer te differentiëren en sterflats zullen de komende 50 jaar niet meer gebouwd worden.

Leefbaarheid
Idealis houdt ieder jaar een enquête onder de huurders over de leefbaarheid in en rondom de complexen. Verschillende aspecten worden in deze enquête geëvalueerd, zoals de veiligheid, individuele en gezamenlijke voorzieningen en beheer van het complex. De resultaten van de enquête worden met de SFO besproken en wanneer een complex ergens onvoldoende op scoort wordt er gezocht naar manier voor verbetering. De SFO geeft suggesties vanuit huurderperspectief hoe Idealis verbeteringen aangebracht kunnen worden, zodat de huurders meer woongenot ervaren.